Kęstutis Gečas. Kalėdų seneli, panaikink baudžiavinį mąstymą Lietuvoje