Kodėl krizių komunikacija – tai ir vidaus komunikacija?