Laikas ir kantrybė, arba 273 komunikacijos žingsnių seka