Medicininis patvirtinimas, kodėl mūsų sprendimus veikia emocijos