Pabėgėliai, virtę ateiviais, arba metaforų galia komunikacijoje