Žmonių neracionalumas – neišsemiamos verslo galimybės